תרגול יוגה תומך

תרגול זה נועד לספק הפוגה קצרה מהעומס היומיומי ולאפשר כמה דקות של הקשבה לגוף ותנועה.